Sadzobník

SADZOBNÍK POPLATKOV LIGA 5+1

1. Registračné poplatky

a) Štartovné na sezónu Jar 2024 je 449 €.

b) Prestup hráča v prestupovom období od doby skončenia jednej sezóny po koniec základnej časti nasledujúcej sezóny - 20 €. (Hráč môže vykonať iba jeden transfer počas prestupového obdobia)

c) Poplatok za striedavý štart - 15 €.

c) Registrácia hráča a pridanie na súpisku 24 hodín a menej pred začiatkom stretnutia - 5 €.

d) Registrácia hráča a pridanie na súpisku priamo pred výkopom stretnutia - 10 €.

e) Preregistrácia hráča z inej mestskej súťaže na Slovensku - 5 €

2. Karty a nešportové správanie

a) Za udelenie ŽK prináleží potrestanému hráčovi finančná pokuta 3 €

b) Po udelení:

3 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 5 € + stop 1 stretnutie

6 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 10 € + stop 2 stretnutie

9 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 15 € + stop 3 stretnutie

11 ŽK platí hráč zvlášť pokutu 20 € + stop 4 stretnutie

c) Za udelenie ČK prináleží potrestanému hráčovi finančná pokuta 10 € a STOP na jeden zápas. Pri závažnejších prípadoch je možný vyšší finančný trest a neúčasť v zápasoch.

d) Prerokovanie hráča v treste - žiadosť o odpustenie trestu - 10 € (možné len pri priestupku - druhá ŽK po odkopnutí lopty alebo neúmyselná ruka)

e) Závažnejšie tresty po udelení ČK:

Hrubé nešportové správanie voči rozhodcovi: finančná pokuta 50 € tímu / STOP 3 zápasy

Úmyselné poškodenie hracích plôch, striedačiek, sieťok a pod.: finančná pokuta podľa závažnosti poškodenia + vylúčenie zo súťaží na 6 mesiacov

Nešportové správanie hráčov, členov tímu a funkcionárov - pokriky po skončení zápasu, agresia, vysmievanie: finančná pokuta 20 €.

Inzultácia hráča: finančná pokuta 100 € tímu + vylúčenie zo súťaží na 12 mesiacov.

Inzultácia rozhodcu, fanúšika, funkcionára: finančná pokuta 100 € tímu + vylúčenie zo súťaží na 36 mesiacov

3. Preloženie zápasu

Suma poplatku za preloženie zápasu sa bude odvíjať od počtu odložených zápasov.

4. Nenastúpenie na zápas

a) Prvé nenastúpenie s ospravedlnením: pokuta 20 €

b) Prvé nenastúpenie bez ospravedlnenia: pokuta 30 €

c) Druhé nenastúpenie s ospravedlnením: pokuta 40 €

d) Druhé nenastúpenie bez ospravedlnenia: pokuta 60 €

e) Tretie nenastúpenie s ospravedlnením: pokuta 50 €

f) Tretie nenastúpenie bez ospravedlnenia: pokuta 100 Eur

3x nenastúpenie na zápas: Vylúčenie z ligy a prepadnutie štartovného.

5. Iné poplatky

a) Neoprávnený štart hráča sa trestá finančnou pokutou 30 € a kontumáciou tímu 0:5 + 10 € za každý ďalší zápas, v ktorom hráč štartoval neoprávnene.

b) Poplatok za výzvu k platbe po splatnosti (napr. za nenastúpenie na zápas, za neuhradenie žltej karty a ďalšie) - 5 eur.

c) Poplatok za zmenu názvu mužstva počas sezóny - 10 €.

d) Zakopnutá lopta - 20 €