Malý futbal Košice je občianske združenie registrované na Slovenskom futbalovom zväze a na Ministerstve vnútra SR. 

Hlavnou náplňou občianskeho združenia Malý futbal Košice je podporovať amatérskych a rekreačných športovcov

Malý futbal Košice v súčasnosti organizuje Košickú novú ligu malého futbalu pre dospelých a mládež staršiu ako 16 rokov.

Adresa združenia: Galaktická 1486/16, 040 12, Košice

Sídlo KNL: Galaktická 2226/9. 040 12, Košice

IČO: 53 428 056

Registračné číslo: VVS/1-900/90-60318