Predseda KNL miniligy:
Michal Kovačevič - email: knlminiliga@gmail.com - mobil: 0911 625 152

Výkonný výbor KNL miniligy:
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová - email: ing.lenkakovacevicova@gmail.com - mobil: 0902 625 152
Tomáš Zajac - email: tomas.zajac@unipoistenie.sk - mobil: 0904 245 836
Maroš Bach - email: marosbach@gmail.com - mobil: 0903 630 095
Sídlo: Galaktická 9, 040 12, Košice - Športový areál Galaktik
Email: knlminiliga@gmail.com