Sadzobník

Karty

1. Žltá karta: Pokuta 4€ pre tím. Potrebná úhrada do začiatku nasledujúceho kola, inak tím nemôže nastúpiť v zápase a zápas bude kontumovaný v prospech súpera.

2. Červená karta: Pokuta 8€ pre tím a stop na 1 zápas pre potrestaného hráča. Pri obzvlášť závažnom porušení pravidiel je možné udeliť aj vyšší zápasový a finančný trest (inzultácia). Potrebná úhrada do začiatku nasledujúceho kola, inak tím nemôže nastúpiť v zápase a zápas bude kontumovaný v prospech súpera.

Ak hráč bezprostredne obdrží červenú kartu, uhrádza sumu 8 €. Ak hráč obdrží červenú kartu, ktorej predchádzala žltá karta, uhrádza čiastku 12 €.

Preloženie zápasu

3. Ak mužstvo zažiada o preloženie zápasu viac ako 48 hodín pred začiatkom zápasom: 2x možné počas prebiehajúcej sezóny. Na preloženie zápasu je potrebný súhlas súpera. Každé ďalšie preloženie je spoplatnené sumou 20 €. 

4. Ospravedlnenie za nenastúpenie na zápas menej ako 24 hodín: Kontumácia zápasu a pokuta 20 €.

5. Nenastúpenie na zápas bez ospravedlnenia: Kontumácia zápasu, pokuta 30 €.

6. 3x nenastúpenie na zápas bez ospravedlnenia: Vylúčenie z ligy a prepadnutie štartovného.

Ostatné 

7. Tím, ktorý zakopol loptu a nenašiel ju, je pokutovaný sumou 20€.


8. Ak v hre nastúpi hráč, ktorý nie je na súpiske: Tím, ktorý tak učinil bude v zápase kontumovaný.


9.  Dopísanie nového hráča na súpisku menej ako 24 hodín pred začiatkom zápasu je spoplatnené sumou 15 €. Hráč, musí byť registrovaný v IS MF.