FK Galaktik je občianske združenie registrované na Slovenskom futbalovom zväze a na Ministerstve vnútra SR. 

Hlavnou náplňou FK Galaktik je podporovať futbal detí, mládeže, dospelých a organizovanie ligových súťaží a turnajov.

FK Galaktik v súčasnosti organizuje Košickú novú ligu v malom futbale pre dospelých a mládež staršiu ako 16 rokov.


Adresa: Športovo areál GALAKIK na Galaktickej ulici v Košiciach 

Bankové spojenie (IBAN kód) : SK1511000000002928833754

IČO: 42110301

DIČ: 2022995876

Registračné číslo: VVS/1-900/90-35205