5 + 1 V KOŠICIACH

PRIHLÁSTE SVOJ TÍM DO NOVEJ SÚŤAŽE V MALOM FUTBALE 5 + 1

Od Septembra sa v Košiciach spúšťa súťaž s herným formátom 5 + 1. 


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR


Svoj tím môžete prihlásiť do 20.8.2023