|
Alexander Dufala

Ako založiť vlastný klub v malom futbale? (Príručka)

KOŠ

Nie každý vie, ako na to. Preto sme pre vás pripravili príručku, ako založiť klub v malom futbale. Našim cieľom je pomôcť vám vybudovať úspešný, organizovaný a spokojný tím, ktorý bude nielen súťažiť, ale aj prosperovať mimo ihriska. Veríme, že s touto príručkou v ruke, sa váš tím stane silným a uznávaným celkom v Košickej novej lige malého futbalu.

1. Založenie tímu

Založenie vlastného futbalového tímu je prvým krokom k vytvoreniu úspešného a súdržného kolektívu. Tento proces vyžaduje nielen zápal a nadšenie pre hru, ale aj strategické myslenie a dobre premyslený postup. 

Začnite zhromažďovaním skupiny ľudí, ktorí majú záujem hrať. Pozrite sa medzi priateľov, kolegov, členov komunity alebo prostredníctvom sociálnych médií. Nezabudnite na to, že je potrebné zvážiť ochotu a možnosti členov tímu venovať svoj čas zápasu.

Pri zostavovaní tímu je dôležité nájsť hráčov s rôznymi schopnosťami a zručnosťami. Zápasy sa neprehrávajú, ak je bezchybná obrana, ale ani nevyhrávajú ak je bezzubý útok. Brankár, ktorý dokáže podržať svoj tím, nie je nikdy na škodu.


SVOJ TÍM DO JESENNEJ SEZÓNY 2024 MÔŽETE ZAREGISTROVAŤ NA TOMTO ODKAZE


2. Manažment a organizácia - klubový manažér

Efektívna organizácia a manažment tímu sú stavebnými piliermi. Zabezpečí sa tým hladký chod mužstva, umožní sa efektívne rozhodovanie a podporí sa silný tímový duch.

Na začiatku je potrebné vybrať klubového manažéra tímu. Manažér je zodpovedný za komunikáciu s predstaviteľmi ligy, plánovanie, vedenie vlastného tímu, dochádzku, výber hráčov, komunikáciu vo svojom tíme, rozpočet, či zbieranie financií. Klubový manažérom môže byť kapitán tímu. Častokrát sú práve kluboví manažéri kapitánmi. Avšak sú prípady, kedy klubový manažér a kapitán sú dve rozličné osoby.


Úlohy a zodpovednosti môžete delegovať medzi svojich členov. Všetko závisí od času. Ak to majú tímy stanovené, je to ich výhodou. Organizujte pravidelné schôdzky, či tréningy. Stretnite sa na čaji alebo pivku a preberte všetko čo je potrebné.

NEMÁŠ TÍM A CHCEŠ HRAŤ? TO ABOLÚTNE NEVADÍ. ZAEVIDUJEME ŤA A PRIDÁME ŤA NA LISTINU VOĽNÝCH HRÁČOV. AK VÁS BUDE VIACERO, ZORGANIZUJEME STRETNUTIE A NAVRHNEME VÁM VYTVORIŤ VLASTNÝ TÍM.

ZAREGISTRUJ SA AKO INDIVIDUÁLNY HRÁČ TU


3. Stanovte si ciele a zásady

Poznáte to. Ciele a zásady. Stretáva sa s nimi každý v živote. Rovnako neobchádzajú ani mužstvá malého futbalu. Tieto procesy pomáhajú udržať tím motivovaný, sústredený a zodpovedný. 

Rozlíšte medzi okamžitými cieľmi (napr. vylepšenie taktiky alebo techniky) a dlhodobými ambíciami (ako vyhrať ligu, či svoju skupinu). Zohľadnite osobné ciele jednotlivcov, ako aj spoločné ciele tímu. Zdôraznite význam fair play, rešpektovanie súpera a pravidiel. Stanovte zásady, ktoré podporujú pozitívnu tímovú kultúru, ako sú spolupráca, vzájomný rešpekt a podpora.

Očakávania a zásady prítomnosti na zápasoch, tímových aktivitách, či tréningoch sú nevyhnutnosťou pre úspech. Nastavte si jasné postupy pre riešenie vnútrotímových konfliktov. Buďte pripravení prispôsobiť ciele a zásady podľa vývoja tímu a nových výziev. Zásady ohľadom komunikácie sú predpokladom dlhodobého úspechu. Stanovte si jasné zásady a ciele. Je dôležité, aby tieto ciele boli splniteľné.

4. Vytvorte si názov tímu

Výber mena pre váš tím môže byť zábavnou časťou pri zakladaní tímu. Názov tímu je jeho identifikáciou a odzrkadľuje jeho charakter, hodnoty a často aj jeho históriu. Ak nemáte o názve tímu potuchy, môžete uskutočniť brainstormingovú schôdzu so všetkými členmi tímu. Každý môže prispieť svojimi nápadmi. Tie môžu prameniť z miestnych zaujímavostí, typických charakteristík regiónu, či významných prvkov spojených s tímom.

Názov tímu môže kopírovať názov sponzora, či firmy kde pracujete.

Meno tímu môže odrážať osobnosť a ducha mužstva. Snažte sa vymyslieť originálny názov, ktorý bude ľahko rozpoznateľný. Skontrolujte, či vybrané meno už nie je používané iným tímom na Slovensku. Uistite sa, že meno je vhodné a nemôže byť chápané dvojzmyselne alebo v negatívnom svetle.5. Komunikácia

Komunikácia je kľúčom k tomu, aby veci fungovali tak, ako majú. Je to proces, ktorý umožní členom zdieľať informácie, názory a pocity súdržnosti. Vytvorte si komunikačný kanál kde si budete medzi sebou vymieňať informácie. Messenger, WhatsApp a Viber sú najpoužívanejšie. Takto dokážete zabezpečiť, aby boli všetci členovia pravidelne informovaní. 

Definujte si základy komunikácie. Jasnosť, otvorenosť, disciplinovanosť a riešenie konfliktov. Rešpektujte názory ostatných členov tímu, aj keď sa líšia od vašich vlastných.


Zabezpečte, aby všetky správy boli jasné a zrozumiteľné. Pri komunikácii o plánoch, taktikách a zmenách vždy poskytnite dostatočný kontext. Je potrebné upovedomiť členov, aby na dôležité správy odpisovali. Ak máte v tíme záležitosť, pri ktorej sa neviete viacerí zhodnúť, vytvorte dotazník. Pamätajte, že komunikácia je proces, ktorý si vyžaduje čas a úsilie na rozvoj a udržiavanie.

6. Financie a rozpočet 

Správne riadenie financií a plánovanie rozpočtu je nevyhnutné pre udržateľný chod a rozvoj. Spravovanie financií mužstva musí mať na starosti dôveryhodná a hlavne zodpovedná osoba.

Vytvorte si rozpočet. Zahrňte všetky pravidelné a očakávané náklady, ako sú poplatky za účasť v lige, nákup dresov, vytvorenie loga a ostatné výdavky.

Zdroje financovania sa líšia od tímu k tímu. Prvou možnosťou financovania je vyzbieranie príspevkov od hráčov. Druhou možnosťou je vyhľadanie sponzora. Môže to byť spoločnosť, pod ktorej menom budete ligu hrať. Možnosťou je založenie občianskeho združenia a financovanie z podielu zaplatenej dane - 2 %.

Počas súťaže Vám môžu vzniknúť dodatočné náklady za žlté/červené karty, preloženie zápasu, registráciu nových hráčov alebo prestupy. V týchto prípadoch je tímu generovaná pravidelná mesačná faktúra. 7. Dresy a logo

Vizuálna identita tímu, ktorá zahŕňa dresy, logo a ďalšiu zápasovú výstroj, je viac než len estetická záležitosť. Identita reprezentuje tímový duch, jednotu, hrdosť a stáva sa rozpoznateľným symbolom pre hráčov, fanúšikov a súperov.

Dresy sú potrebou pre účinkovanie v lige. Novým tímom dávame časový priestor na zakúpenie dresov. Ak zatiaľ dresy nemáte, nevadí. Na zápasy vieme poskytnúť rozlišovacie tričká. Dresy musia byť označené číslom na zadnej strane. Mená potrebné nie sú.

Logo môže reprezentovať sponzora. Ak sponzora nemáte môžete si logo nechať navrhnúť grafikom. Logo by malo symbolizovať váš tím a jeho hodnoty. Logo by malo byť jednoduché, ale výrazné a ľahko zapamätateľné.

Vizuálna identita nemusí zostať len pri dresoch a logu. Laťku môžete posunúť na sociálne siete. Vizuálna identita je zásadnou súčasťou imidžu a môže mať vplyv na morálku a tímového ducha.

8. Tréningy a príprava

V amatérskom malom futbale, kde hráči často nedisponujú dostatkom času na pravidelné tréningy, je prístup k príprave na zápas odlišný.

Príprava na zápasy sa môže líšiť v každom tíme. Niekto sa stretne iba v deň zápasu, druhí majú vlastný tréning malého futbalu iný deň v týždni. Niektoré manšafty majú zas v kádri hráčov, ktorí hrajú veľký futbal, či futsal a tréningovú jednotku si tak odmakajú v rámci svojich tréningových plánov.

Tréningy sú výhodou, avšak nie nutnosťou. Veď predsa zápas je najlepší tréning.

Keď je čas na tréning limitovaný, zamerajte sa na zlepšenie taktických pokynov. Môžete zorganizovať krátke sedenie, ktoré je zamerané na konkrétne aspekty hry. Využite čas pred zápasmi na krátke taktické a strategické rozhovory. Povzbudzujte hráčov k samostatnej práci na kondícii a zručnostiach.

Pri príprave tímu v malom futbale je dôležité byť kreatívny a flexibilný.


9. Vytvorte si Facebook a Instagram

V dnešnej digitálnej dobe je prítomnosť na sociálnych sieťach ako Facebook a Instagram nevyhnutná pre športové tímy všetkých úrovni. Poskytujú výborný spôsob, ako komunikovať s fanúšikmi, zdieľať novinky a zvyšovať viditeľnosť tímu.

Založenie profilov na sociálnych sieťach nevyžadujeme, avšak pre Váš tím to môže byť veľkou výhodou.

Ak nájdete vo svojom tíme niekoho, kto má záujem spravovať sociálne siete vášho tímu, tak smelo do toho. Profil bude niesť názov tímu a logo bude reprezentovať vizuálnu časť.

Zdieľať môžete program zápasov, fotografie, videá, góly, tímové aktivity, či špeciálne udalosti. Povzbudzujte fanúšikov k interakcii a budujte si komunitu.

Sociálne siete môžu byť nástrojom na prezentáciu sponzorov alebo práve ich získanie.10. Motivácia

   V športe, ako je malý futbal, sú neoddeliteľnou súčasťou zážitku ako úspechy, tak aj neúspechy. Dôležité je, ako tím reaguje na tieto výzvy, a ako sa naučí z neúspechov a prehratých zápasov rásť a rozvíjať sa.

   Považujte neúspech za príležitosť na učenie a zlepšovanie. Analyzujte, čo sa dá robiť lepšie, namiesto toho, aby ste sa sústredili na negatíva. Podporujte otvorený dialóg o tom, čo sa nepodarilo, a ako sa z týchto situácií môže tím poučiť.

   Po každom prehratom zápase prejdite s tímom kľúčové momenty a diskutujte o tom, čo sa dá vylepšiť. Udržujte morálku tímu povzbudením a podporou, najmä po ťažkých prehrách.

   Oslávte každý úspech, či už ide o veľké výhry alebo malé zlepšenia, aby ste podporili pozitívneho ducha v tíme. Použite úspechy ako príklady toho, čo je možné dosiahnuť tvrdou prácou a odhodlaním.

   Naučte tím sa sústrediť na proces hry a individuálny rozvoj, nie len na konečné výsledky.   submenu

   Tabuľka

   Košice 5+1 (KOŠ) 1. Liga
   # Tím Z Skóre Body
   1. RIS R prospects 9 82:23 27
   2. VAK Vakatanka 9 50:36 19
   3. HBŽ HBŽK 9 43:39 18
   4. ASG ASGuard Bodva 9 53:24 18
   5. HOF Hofex 9 53:48 15
   6. TRN Turkon 9 51:45 10
   7. BEA BEATHLETE FC 9 34:42 9
   8. FEY Feyenoord 9 37:65 6
   9. PRM Promet Trans 9 31:83 6
   10. VSL VSL 9 31:60 6

   štatistiky

   Košice 5+1 (KOŠ) 1. Liga
   1. HOF Marko Seman 20 Gólov
   2. TRN Miroslav Seman 16 Gólov
   3. TRN František Pavúk 16 Gólov
   4. RIS Jakub Špišák 14 Gólov
   5. RIS Marcel Üvegeš 14 Gólov
   6. HBŽ Peter Salagovic 13 Gólov
   7. VAK Adam Kuľha 11 Gólov